Oznam

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a v rámci zabráneniu ďalšieho šírenia koronavírusu v našom regióne poskytuje naša gastroenterologická ambulancia od 16.3.2020 do odvolania iba akútnu a nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť. Všetky plánované výkony (gastroskopie, kolonoskopie, klinické vyšetrenia) sú zrušené.